Visit www.acad.jobs with all Jobs for Academics!
                    
Position: Afdelingshoofd van de wetenschappelijke afdeling Coastal Systems (COS)
Institution: Royal Netherlands Institute for Sea Research
Location: 't Horntje, Texel, North Holland, Netherlands
Duties: Eindverantwoordelijk voor het onderzoek en wetenschappelijke productie pertinent aan de missie van de afdeling waarin inbegrepen fundamentele en frontier-toepassingsgerichte multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Het algemeen management van de afdeling en lid van het NIOZ MT
Requirements: Voltooide universitaire opleiding en promotie in één der natuurwetenschappen; Brede kennis en ervaring op het betreffende vakgebied; Ruime nationale en internationale erkenning als onderzoeker binnen de betreffende discipline ophoogleraar-niveau of vergelijkbaar
   
Text: Afdelingshoofd van de wetenschappelijke afdeling Coastal Systems (COS) Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee is het grootste instituut van NWO en doet als nationaal oceanografisch instituut al meer dan 140 jaar zeegaand onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken over het functioneren van oceanen en zeeën. Daarnaast beheert het NIOZ zeegaande apparatuur en schepen voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, draagt het bij aan innovatief, multidisciplinair fundamenteel en grensverleggend toegepast zeeonderzoek, en aan onderwijs en beleidsontwikkeling, op nationaal en internationaal niveau. Sinds 2012 heeft het NIOZ, waar ca. 50 vaste wetenschappers op een totaal van ca. 180 vaste en ca. 120 tijdelijke medewerkers werken, twee vestigingen. De hoofdvestiging bevindt zich op Texel (TX) en een dochterinstelling is gevestigd in Yerseke (YE). Voor meer informatie zie www.nioz.nl Het NIOZ is wegens pensionering van het huidige afdelingshoofd op zoek naar een fulltime Afdelingshoofd van de wetenschappelijke afdeling Coastal Systems (COS) LOCATIE: ROYAL NIOZ TEXEL VACATURENUMMER: 2019 - 049 SLUITINGSDATUM: 30 september 2019 De afdeling COS bestudeert integrale kustecosystemen, inclusief hun populaties van vissen, vogels en andere zeedieren. Naast de Noordzee en Waddenzee ook op mondiale schaal. Daarbij concentreert de afdeling zich op belangrijke fysische, chemische en biologische processen die de productiviteit en het ecologisch functioneren van kustgebieden bepalen. Het kustecosysteem wordt als één geheel bestudeerd door de belangrijkste ecosysteemcompartimenten (water, sediment, microalgen, macrozoöbenthos, parasieten, vissen en vogels) in onderlinge samenhang te beschouwen. HOOFDTAKEN Eindverantwoordelijk voor het onderzoek en wetenschappelijke productie pertinent aan de missie van de afdeling waarin inbegrepen fundamentele en frontier-toepassingsgerichte multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Het algemeen management van de afdeling en lid van het NIOZ MT. Bijdragen aan instituut brede opzet en samenwerking van/in het mariene onderzoek, (voorbereiding) outreach en communicatie van de afdeling. Algemene representatie van de afdeling en het NIOZ. Indicatie relatieve tijdbesteding: het afdelingshoofd is 40% van zijn/haar tijd bezig met algemeen management en wetenschappelijke aansturing, 40% met wetenschappelijk onderzoek e.o. gerelateerde activiteiten en 20% met representatieve taken. FUNCTIE-EISEN Voltooide universitaire opleiding en promotie in één der natuurwetenschappen. Brede kennis en ervaring op het betreffende vakgebied. Ruime nationale en internationale erkenning als onderzoeker binnen de betreffende discipline ophoogleraar-niveau of vergelijkbaar. Zelfstandigheid en inventiviteit in het verrichten van onderzoek. Aantoonbare, goede managementkwaliteiten. Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel Nederlands als Engels. DE KANDIDAAT Richt zich in collegiaal verband met een onderzoekende, verbindende en dynamische geest op de vernieuwing van mariene wetenschap, inclusief strategie, producten, diensten en markten. Draagt bij aan een gezamenlijk NIOZ-resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van zijn afdeling en collega’s. Kan op stimulerende en inspirerende wijze richting en begeleiding geven aan medewerkers en heeft een krachtige en flexibele stijl van leidinggeven. Heeft visie en kan zich een beeld vormen van de toekomstige ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau, en kan zich concentreren op hoofdlijnen. Durft beslissingen te nemen, ook bij sterk conflicterende belangen. Onderneemt actie, indien nodig, ook als hij/zij niet alle gevolgen van alle alternatieven kent. Heeft wetenschappelijke en maatschappelijke integriteit hoog in het vaandel staan. ARBEIDSVOORWAARDEN Een aanstelling bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is een aanstelling bij de stichting NWO-I. Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt dit omgezet in een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring (schaal 15/16). 42 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, goede pensioenvoorzieningen en flexibele werktijden. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao van de Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI). MEER INFORMATIE Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Voor meer informatie over de inhoud van de vacature: Prof dr. Henk Brinkhuis (directeur), tel.nr.: 31 (0)222 369366 of +31 (0)6 52652689. Voor alle andere (procedurele) vragen: neem contact op met drs. Willeke Nederlof (hoofd HRM), tel.nr. 31 (0)222 316384. Voor aanvraag van het volledige functieprofiel, mail naar hrm@nioz.nl APPLY TO JOB HERE VIEW CURRENT JOB OPENINGS
Please click here, if the Job didn't load correctly.Please wait. You are being redirected to the Job in 3 seconds.